Udskiftning af brystimplantater

Brystimplantater kan udskiftes. Enten hvis dette blot er et ønske fra patienten, hvis der er lækage på implantaterne, eller hvis patienten ønsker en anden form for implantater.

FØR OPERATIONEN

Før operationen skal du til forundersøgelse hos speciallægen. Her er det vigtigt, at du informerer speciallægen om eventuelle sygdomme, allergier og medicinindtag. Du vil hos speciallægen blive informeret om operationen, senfølger og eventuelle komplikationer. Speciallægen vil også informere dig om det forventede kosmetiske resultat.
Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen. Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen til operationen, hvis indgrebet betragtes som udelukkende kosmetisk betinget.

OPERATIONEN

Når du møder op, får du anvist en seng af en sygeplejerske. Herefter vil den kirurg, som skal operere dig, komme og hilse på dig, og du får også besøg af en narkoselæge.
Der kan gå fra 30 min – 1½ time fra ankomst til selve operationen vil blive foretaget.
Oftest lægges et snit i det ar, du har i forvejen, så du ikke får nye ar. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at ændre snittets placering. Operationen tager ca. 1 time.
Hvis det bløder for meget under operationen, indlægges et dræn (for at undgå blodansamlinger). Under operationen gives antibiotika for at hindre betændelse. Såret syes i flere lag og dækkes med plaster. Herover lægges en bandage.

EFTER OPERATIONEN

Oftest bliver du udskrevet samme dag, og du vil få en ambulant tid til at få fjernet bandagen. Bandagen erstattes af en BH, som du får udleveret.
Du skal regne med at være øm i brystmusklen i 1-2 uger. Det anbefales, at du anvender BH nat og dag i 6 uger, indtil implantaterne ”sætter sig”.

Trådfjernelse og kontrol

Trådene fjernes 1-2 uger efter operationen. Du skal kontakte sekretæren på CFR Hospitaler for at bestille en tid til kontrol hos din kirurg 6-8 uger efter operationen. Sport og motion Sport og motion kan genoptages efter 4-6 uger. Undgå dog større skulderbevægelser i 6 uger efter operationen som f.eks. tennis og brystsvømning.

Arbejde

Du skal regne med at tage fri fra dit arbejde i 1-2 uger efter operationen.
Typisk kan silikoneimplantatet ikke føles. Enkelte kan dog mærke kanten af implantatet i siden og/eller brystet, hvilket er uden betydning. Ved faste (dråbeformede) silikoneimplantater vil brystet dog føles mere fast end et almindeligt bryst.

ULTRALYUDSSKANNING OG MAMMOGRAFI

Oftest kan man udføre en diagnostisk god mammografi, såfremt brystimplantaterne ligger bag ved den store brystmuskel. Der vil dog være tilfælde, hvor det ikke er muligt som f.eks. hos kvinder med udtalt kapseldannelse omkring implantaterne og hos kvinder med meget store implantater i forhold til kvindens bryst.
Hos kvinder, hvor implantatet er placeret foran musklen, er det ikke muligt at udføre en fuldt tilfredsstillende screeningsmammografi.
I meget sjældne tilfælde kan et implantat briste i forbindelse med en mammografi. Ultralydsscanning af brysterne hos kvinder med brystimplantater er muligt, men undersøgelsen er sværere at tolke såfremt implantaterne ligger foran musklen.

BRYSTERNES BEVÆGELSE

Såfremt brystimplantaterne er placeret bagved den store brystmuskel kan dette hos nogle patienter bevirke deformitet af brystet når man bruger sin muskel.

SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLIKATIONER

Ar

Operationen efterlader et ar på 4-5 cm. Arret er permanent, men er oftest lyst og smalt som en streg. Hos enkelte patienter kan arret blive bredere og mørkere pigmenteret. Undgå sol/solarium i 2 uger efter operationen. Arrene skal beskyttes i 6 måneder efter operationen med plaster, hvis du går i sol.

Føleforstyrrelser

Føleforstyrrelser i operationsområdet og brystvorten forsvinder oftest i løbet af 2-6 måneder, men kan hos enkelte patienter være permanente (under 1 %). Du vil føle ømhed i brystmusklen i 1-2 uger.

Kapseldannelse

Efter indsættelse af et brystimplantat dannes altid arvæv omkring brystimplantatet. Det er et naturligt led i helingsprocessen. Arvævet kan i sjældne tilfælde skrumpe i en sådan grad, at brystet føles hårdt, hvilket kaldes kapseldannelse. Såfremt kapseldannelsen er generende, kan det være nødvendigt at foretage et nyt kirurgisk indgreb. Skulle du, selvom risikoen er lav (under 1%), være så uheldig at få kapseldannelse, dækker Københavns Privathospital udgifterne til eventuel operation inden for de første 5 år efter, at du har fået indsat implantaterne. I uhyre sjældne tilfælde må man fjerne brystimplantatet, og brystet vil synes mindre end før operationen.

Blodansamling

Blodansamling kan i sjældne tilfælde opstå inden for de første par døgn efter operationen og kan kræve et kirurgisk indgreb. Opstår der en blødning vil den ofte optræde inden for de første timer efter operationen og ses ved tiltagende hævelse og smerter. Patienten vil da blive kørt på operationsstuen for at få foretaget en lille operation i fuld bedøvelse.

Infektion (betændelse)

Infektion ses uhyre sjældent (under 1 %). Du bør dog henvende dig, såfremt du får feber, rødme, varme eller smerter omkring arvævet. En betændelse kan medføre, at man må fjerne implantatet og først indoperere dem efter ½ år.

Hævelse

I sjældne tilfælde kan ses hævelse af brystet igennem længere tid, hvilket skyldes øget vævsvæske omkring implantatet (serom). Hvis det ene bryst hæver voldsomt op, du får høj feber og smerter, kontakt da den opererende kirurg. Det kan i visse tilfælde blive nødvendigt at fjerne implantatet i en periode.

Asymmetri

Mange kvinder har fra naturens hånd asymmetriske bryster. Man stiler under operationen mod at opnå størst mulig symmetri. På trods af dette kan der være risiko for, at man ikke kan opnå fuldstændig symmetri. Det er dog sjældent, at en sådan asymmetri kræver ny operation.

Synlige ujævnheder fra implantatet

I enkelte tilfælde kan implantaterne bule ud i midtlinjen nedadtil eller ud i siden, hvilket især ses efter indlæggelse af meget store implantater.

Symmasti

Yderst sjælden kan man udvikle symmasti, hvilket vil sige ”løftet kavalergang”. Denne komplikation ses ekstremt sjældent, men især hvis implantaterne placeres bagved den store brystmuskel. I ugerne lige efter operationen kan fænomenet ses midlertidigt, især ved indlæggelse af store brystimplantater.

Folder fra implantatet

Hos enkelte kvinder kan der opstå synlige folder fra implantatet. Dette kan i så fald især ses ude i siden, og typisk efter indlæggelse af brystimplantater hos meget slanke kvinder.

Silikoneudslip

Såfremt brystimplantatet går i stykker kan silikoneudslip i større mængde forekomme. Silikonen vil primært lægge sig indenfor den bindevævshinde, som omgiver brystimplantaterne. Såfremt man i længere tid går med et implantat, som er gået i stykker, kan silikonen i sjældne tilfælde sive op i armhulen eller ud i brystkirtelvævet. Det er aldrig videnskabeligt bevist, at silikone kan forårsage bindevævslidelser, kræft eller kroniske sygdomme.

DET FORVENTEDE KOSMETISKE RESULTAT

Lever resultatet ikke op til forventningerne, kan en ny operation komme på tale. Det er dog ikke i alle tilfælde muligt at operere til et mere tilfredsstillende resultat.
Er der noget, du er i tvivl om, så er du altid velkommen til at ringe til CFR Hospitaler eller til den kirurg, som har opereret dig.

Udtalelser

Kære Benedikte
Igen vil jeg sige tusind tak for super god behandling – jeg er ikke i tvivl om fremtidige indgreb skal foretages af dig.
MVH Lone