Slap hud ved mundvigen

Som en del af den naturlige aldringsproces, som alle mennesker gennemgår, mister huden sin elasticitet og spændstighed.
I ansigtet bliver hudfurene og linjerne dybere, og hudoverskuddet kan få kinder og mundvige til at søge nedad og ”hænge”.
Hudoverskud ved mundvigene kan fjernes direkte. Den ideelle kandidat er en slank person med slap hud ved mundvigen. En tyk og uelastisk hud er ikke egnet.

FØR OPERATIONEN

Før operationen skal du til forundersøgelse hos speciallægen. Her vil du blive informeret om ope- rationen, senfølger og eventuelle komplikationer. Speciallægen vil også informere dig om det for- ventede kosmetiske resultat.

Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen. Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen til operationen, hvis indgrebet betragtes som ude- lukkende kosmetisk betinget. En forudsætning for operation er, at man ikke ryger, idet rygning øger risikoen for komplikationer betydeligt.

BEDØVELSE

Operationen foretages oftest i lokalbedøvelse med rus (læs venligst vejledning om dette). På operationsstuen får du beroligende og smertes- tillende medicin, så du næsten ikke mærker, at lokalbedøvelsen bliver lagt. Selve operationen er smertefri.

OPERATIONEN

Når du møder op, får du anvist en seng af en sygeplejerske. Herefter vil den kirurg, som skal operere dig, komme og hilse på dig, og afhængig af bedøvelsens art får du også besøg af en nar- koselæge.

Der kan gå fra 30 min – 1½ time fra ankomst til selve operationen vil blive foretaget.

Der lægges et lodret snit svarende til overskud  af hud og fedt ved mundvigene, og det oversky- dende hud fjernes. Snittet følger de naturlige lin- jer i huden. Huden syes herefter sammen, og der lægges hvide plastre over syningen.

EFTER OPERATIONEN

De første timer efter operationen vil din hjerterytme, vejrtrækning m.m. blive elektronisk og personligt overvåget.

Det er almindeligt med lidt hævelse og mis- farvning. Undgå kraftige tyggebevægelser den første uge efter operationen. Trådene fjernes efter 1 uge og herefter kan der anvendes let makeup.

Arbejde

Du kan genoptage dit arbejde 1 uge efter operationen.

Kontrol

Du kommer til kontrol 6 uger og igen 6 måneder efter operationen. Du kan regne med, at resulta- tet holder flere år, men varigheden er selvfølgelig afhængig af livsstil og genetiske dispositioner.

SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLIKATIONER

Hævelse og misfarvning

De første 1-2 uger er der ofte nogen hævelse og misfarvning svarende til operationsområdet.

Ar

Operationen medfører et ar svarende til de naturlige linjer ved mundvigen. Arrene kan efter operationen være lidt røde og hævede, hvilket fortager sig efter 3-6 måneder. Det permanente ar er oftest næsten ikke synligt, såfremt man over- holder rygeforbuddet. Det er vigtigt at undgå sol på arrene de første 3 måneder efter operationen.

Føleforstyrrelser

Føleforstyrrelser,  som prikken og følelsesløshed   i operationsområdet, forsvinder oftest efter 3-6 måneder, men kan hos enkelte patienter være permanente.

Risiko for at beskadige  én  af  bevægenerverne til ansigtet er ekstremt lille, da nerverne ligger i et dybere plan, end hvor operationen foregår.

En forbigående nedsat funktion (lammelse) kan i uhyre sjældne tilfælde forekomme i helt op til  6 måneder efter operationen.

Blodansamling

Kan i sjældne tilfælde opstå inden for det første døgn efter operation og kan kræve et kirurgisk indgreb. Opstår der en blødning, vil den ofte op- træde de første timer efter operationen og ses ved tiltagende hævelse og smerter. Du vil da blive kørt på operationsstuen for at få foretaget en lille operation i lokalbedøvelse.

Infektion (betændelse)

Ses meget sjældent (under 1 %). Du bør dog hen- vende dig, hvis du får feber, rødme, varme eller smerter omkring arvævet.

DET FORVENTEDE KOSMETISKE RESULTAT

Lever resultatet ikke op til forventningerne, kan en ny operation komme på tale. Det er dog ikke i alle tilfælde muligt at operere til et mere tilfredsstillende resultat.

Er der noget, du er i tvivl om, er du altid velkommen til at ringe til CFR Hospitaler eller til den kirurg, som har opereret dig.