Slap hud på arme

Normalt ses løs hud på overarme hos ældre kvinder, men det kan også ses hos yngre kvinder. Det er hyppigst efter et støre vægttab og kan da ses i alle aldre hos begge køn.

FØR OPERATIONEN

Før operationen skal man til forundersøgelse hos speciallægen. Her vil du blive informeret om operationen, senfølger og eventuelle komplikationer. Speciallægen vil også informere dig om det forventede kosmetiske resultat.

I forbindelse med forundersøgelsen vises ”før og efter”-billeder, så du kan få et realistisk indtryk af det forventede kosmetiske resultat. Arret placeres på indersiden af overarmen fra armhulen og ned til over eller under albuen afhængig af den løse huds udstrækning.

Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen. Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen til operationen, hvis indgrebet betragtes som udelukkende kosmetisk betinget.

BEDØVELSE

Operationen foretages oftest i fuld bedøvelse. Læs venligst særskilt instruks om dette.

OPERATIONEN

Når du møder op, får du anvist en seng af en sygeplejerske. Herefter vil den kirurg, som skal operere dig, komme og hilse på dig, og afhængig af bedøvelsens art får du også besøg af en narkoselæge.

Der kan gå fra 30 min – 1½ time fra ankomst til selve operationen vil blive foretaget. Man kan starte med at foretage en lille fedtsugning under den hud, der skal fjernes. Det løsner huden og gør operationen nemmere. Herefter afskæres den løse hud og defekten sys sammen. Der anlægges en komprimerende bandage fra hånd til armhule.

EFTER OPERATIONEN

De første timer efter operationen vil din hjerterytme, vejrtrækning m.m. blive elektronisk og personligt overvåget. Afhængig af operationens omfang udskrives du samme dag eller dagen efter operationen.

Du bør holde dig i ro i 3-5 uger efter operationen og samtidig anvende af støttebandage. Ved udskrivelsen får du udleveret smertestillende medicin samt kirurgens telefonnummer.

Trådene fjernes alt afhængig af syteknik efter 2-4 uger.

Du kan regne med at resultatet holder mange år, men vævet vil selvfølgelig følge de almindelige aldersforandringer.

Arbejde Du skal holde fri fra arbejde 1-2 uger efter opera-tionen afhængig af arbejdets art.

SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLIKATIONER

Hævelser

Der forekommer ofte hævelse af området omkring albuen, hvis man er for aktiv. Hvis det hæver op, er det derfor vigtigt, at du forholder dig i ro. Hævelsen vil ofte svinde spontant. Ved udtalt hævelse kan det blive nødvendigt at fjerne ansamlingen af væske. V.h.a. en tynd nål på en kanyle kan den overskydende væske trækkes ud. Kommer der væskeansamling vil det betyde, at helingen går lidt langsommere. Det giver ikke problemer på længere sigt. Der vil være moderate smerter efter operationen, som oftest kan lindres med milde smertestillende pil-ler såsom Pamol eller Panodil.

Ar

Den største risiko, som er forbundet med operationen, er, at arret bliver mere synligt end forventet. Du skal i efterforløbet undgå at få sol på arret, så længe dette er rødt og hævet – hvilket det som regel er 6-12 måneder. Oftest heler arret til en lang hvid streg, men kan hos enkelte (under 5 %) blive noget bredt.

Føleforstyrrelser

Der kan forekomme føleforstyrrelser, da små følener-ver skæres over. Det tager ca. 1-2 år at regenerere disse følenerver. Varig følenedsættelse på underarmen eller arm og hånd kan sjældent forekomme.

Blodansamling

Kan ved sjældne tilfælde (ses hos under 1 %) opstå inden for det første døgn efter operation, og kan kræve et kirurgisk indgreb. Opstår der en blødning vil den ofte optræde de første timer efter operationen og ses ved tiltagende hævelse og smerter. Du vil da blive kørt på operationsstuen for at få foretaget en lille operation i fuld bedøvelse.

Infektion (betændelse) 

Ses meget sjældent (ses hos under 1 %). Du bør dog henvende dig såfremt du får feber, rødme, varme eller smerter omkring arvævet.

DET FORVENTEDE KOSMETISKE RESULTAT

Lever resultatet ikke op til forventningerne, kan en ny operation komme på tale. Det er dog ikke i alle tilfælde muligt at operere til et mere tilfredsstillende resultat.