Slap hud inderlår

Operation for løs hud på lårene anvendes oftest til personer efter et stort vægttab fx efter fedmekirurgi.

FØR OPERATIONEN

Før operationen skal du til forundersøgelse hos speciallægen. Her vil du blive informeret om operationen, senfølger og eventuelle komplikationer. Speciallægen vil også informere dig om det forventede kosmetiske resultat.

Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen. Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen til operationen udføres, såfremt indgrebet betragtes som udeluk-kende kosmetisk betinget.

Udføres indgrebet efter en såkaldt fedmeoperation (postbarriartic kirurgi) skal der været gået mindst 18 måneder fra fedmeoperationen, og vægten bør have været stabil i ca. 6 måneder. Dette er for at sikre, at dit stofskifte har stabiliseret sig, for således at mindske risikoen for eventuelle komplikationer.

BEDØVELSE

Operationen foregår under fuld bedøvelse, hvorfor du skal møde fastende. Læs venligst forholdsregler om dette i den særskilte vejledning om bedøvelse.

OPERATIONEN

Når du møder op, får du anvist en seng af en sygeplejerske. Herefter vil den kirurg, som skal operere dig, komme og hilse på dig, og afhængig af bedøvelsens art får du også besøg af en narkoselæge.

Der kan gå fra 30 min – 1½ time fra ankomst til selve operationen vil blive foretaget.

Der startes med en fedtsugning af den midterste halvdel af lårene. Herefter udskæres et golfkølle-lignende hudstykke og det underliggende overfladiske fedtvæv. I nogle tilfælde vil der være anlagt dræn – dvs. en eller flere små slanger, der tillader overskydende vævsvæske og blod at løbe ud i en pose. Ved afslutningen af operationen anlægges en komprimerende bandage i form af en buks med lav talje og ben til under knæene. Den lukkes med velcro og hægter. Blæren vil blive tømt lige efter operationen på operationsstuen ved en såkaldt én-gangs katerisation. Ved et meget stort indgreb vil man eventuelt have blærekateter det første døgn.

EFTER OPERATIONEN

De første timer efter operationen vil din hjerterytme, vejrtrækning m.m. blive elektronisk og personligt overvåget. Du må stå op og gå på toilettet så snart, du er helt vågen og i stand til det. Lige inden udskrivelsen fjernes eventuelle dræn. Sygeperioden kan opdeles i ca. tre uger:

1.uge. Du behøver ikke være sengeliggende, men du bør forholde dig i ro. Du bør gå lidt rundt hjemme. Ingen rengøring, indkøb, længere madlavning o. lign. Har du små børn, må du regne med hjælp til disse.

2. og 3. uge. Du må gradvist øge dit aktivitetsniveau. Du må gå småture, handle ind og gøre rent i det små. Du må også begynde at køre bil.

4. uge. Du kan formentlig nu påbegynde ikke-hårdt fysisk krævende arbejde og tiltagende fysisk aktivitet efter evne og sund fornuft.

Normalt er der enkelte tråde, der skal fjernes ca. efter 12 dage. Du kan få fjernet tråde hos egen læge, hvis du ønsker det. Du tilbydes kontrol efter 3-6 måneder. Tid til eventuel trådfjernelse medgives ved udskrivelsen. Du skal selv ringe til CFR Hospitaler for at bestille tid til kontrol.

Ved udskrivelsen får du udleveret smertestillende medicin samt kirurgens telefonnummer. Du kan regne med, at resultatet holder mange år, men vævet vil selvfølgelig følge de almindelige aldersforandringer.

SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLIKATIONER

Egentlige komplikationer er sjældne (mindre end 2 %). Komplikationer kan være en operationskrævende blodansamling, infektion, blodprop i en vene i benet (for at nedsætte risikoen for dette gives støttestrømper og antikoagulerende medicin).

Hævelse og misfarvning

Efter operationen vil huden være misfarvet og hævet 2-4 uger. Det endelige resultat kan først bedømmes efter 3-6 måneder, og det er vigtigt, at du holder vægten.

Ar

Ar-modning tager ca. 18 måneder, og du bør undgå sol på arret det første år. Anvend eventuel solcreme faktor 10 eller mere. Der vil være nedsat følesans omkring arret i op til 18 måneder, og der kan ske en varig minimal nedsat følesans, som dog er uden betydning. Der kan forekomme lettere smerter i de første dage efter operationen afhængig af operationens omfang. Ømhed må forventes i 2-5 uger afhængig af operationens omfang.

Føleforstyrrelser 

Der kan efter operationen være føleforstyrrelser i det opererede område (ses hos under 1 %). Oftest vil det dreje sig om nedsat følesans i området under navlen og over skambenet. Føleforstyrrelsen vil typisk for-svinde efter 3-6 måneder, men kan hos enkelte patienter være permanent (ses hos under 5 %).

Blodansamling

Kan i sjældne tilfælde (under 1 %) opstå inden for det første døgn efter operation og kan kræve et kirurgisk indgreb. Opstår der en blødning vil den ofte optræde de første timer efter operationen og ses ved tiltagende hævelse og smerter. Patienten vil da blive kørt på operationsstuen for at få foretaget en lille operation i fuld bedøvelse.

Infektion (betændelse)

Ses meget sjældent (under 1 %). Du bør dog henvende dig til den opererende kirurg, såfremt du får feber, rødme, varme eller smerter omkring arvævet. I efterforløbet kan der i sjældne tilfælde optræde væskean-samlinger under huden. Der er her tale om et såkaldt serom, som kan udtømmes ved punktur.

Vævstab

Vævstab efter operationen er uhyre sjældent, men kan forekomme, især hvis man ikke overholder rygeforbuddet. Alvorlig komplikation kan kræve korrektion af arret og i nogle tilfælde hudtransplantation.

DET FORVENTEDE KOSMETISKE RESULTAT

Lever resultatet ikke op til forventningerne, kan en ny operation komme på tale. Det er dog ikke i alle tilfælde muligt at operere til et mere tilfredsstillende resultat.