Pandeløft

Den naturlige aldringsproces fører til, at både huden og muskulaturen i panden bliver slap. Dette kan medføre dybe vandrette linjer i panden og mellem øjenbrynene, samt øjenbryn som hænger. Det bevirker ofte, at vi får et ældre og mere træt ansigtsudtryk.

Med et pandeløft strammes hud og muskulatur op. Dele af muskelvævet mellem øjenbrynene kan evt. fjernes. Resultatet er, at panden bliver glattere, øjenbrynene løftes højere op, og man får et yngre og fris-kere udseende.

FØR OPERATIONEN

Før operationen skal du til forundersøgelse hos speciallægen. Her vil du blive informeret om operationen, senfølger og eventuelle komplikationer. Speciallægen vil også informere dig om det forventede kosmetiske resultat.

Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen. Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen til operationen, hvis indgrebet betragtes som udelukkende kosmetisk betinget.

BEDØVELSE

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Se venligst særskilt vejledning om dette.

OPERATIONEN

Når du møder op, får du anvist en seng af en sygeplejerske. Herefter vil den kirurg, som skal operere dig, komme og hilse på dig, og afhængig af bedøvelsens art får du også besøg af en narkoselæge.

Der kan gå fra 30 min – 1½ time fra ankomst til selve operationen vil blive foretaget.

Ved et klassisk pandeløft lægges snittet fra øre til øre

oppe i håret. Såfremt man har en ”høj pande” lægges snittet som et zik-zak snit i hårgrænsen. Hud og muskulatur løsnes over benhinden ned til øjenbrynene. Såfremt der er rynker mellem øjenbrynene fjernes dele af muskelvævet, så man ikke kan rynke igen. Herefter fjernes en stribe af hud, og der syes i huden med en nylontråd.

EFTER OPERATIONEN

De første timer efter operationen vil din hjerterytme, vejrtrækning m.m. blive elektronisk og personligt overvåget.

Der lægges kolde pakninger på området efter operationen. Du er typisk indlagt til næste morgen.

Ved udskrivelsen får du udleveret smertestillende medicin og kirurgens telefonnummer.

Trådfjernelse

Trådene fjernes efter 5-8 dage Efter operationen skal du regne med at have ondt i 5- 8 dage.

Arbejde Arbejdet kan genoptages 8 – 14 dage efter operationen.

Sport og motion Sport og motion kan genoptages efter 4 uger.

Resultatet er principielt varigt, men vil følge de almindelige aldersforandringer.

SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLIKATIONER

Hævelse og misfarvning

De første 2-3 uger efter indgrebet er der ofte nogen hævelse og misfarvning omkring operationssåret. Denne misfarvning kan strække sig ned til øjenomgi-velserne.

Ar

Arret er oftest placeret skjult i håret. Hos enkelte patienter, som har en høj pande, placeres arret i hårgrænsen. Arret er oftest smalt og lyst, men kan dog hos enkelte patienter blive noget bredere og mørkere pigmenteret.

Føleforstyrrelser

Føleforstyrrelser som prikken og følelsesløshed i operationsområdet forsvinder oftest efter 3-6 måne-der, men kan hos enkelte patienter være permanente. Det kan især gælde et ar, der ligger foran hårgrænsen.Der kan være en risiko for, at bevægenerven til panden overstrækkes, så man ikke er i stand til at rynke panden eller hæve øjenbrynene. Det er oftest forbigående, men kan vare i op til 6 måneder. Uhyre sjældent kan en permanent beskadigelse af nerven forekomme.

Blødning

Blødning kan ses i sjældne tilfælde inden for de første døgn efter operationen og kan kræve et mindre kirurgisk indgreb. Opstår der en blødning vil den optræde de første timer efter operationen og ses ved tiltagende hævelse og smerter. Patienten vil da blive kørt på operationsstuen for at få foretaget en lille operation i fuld bedøvelse.

Infektion (betændelse)

Ses meget sjældent. Du bør dog henvende dig, hvis du får feber, rødme, varme eller smerter omkring arvævet.

Hårtab

I sjældne tilfælde kan ses et mindre hårtab omkring arret.

DET FORVENTEDE KOSMETISKE RESULTAT

Lever resultatet ikke op til forventningerne, kan en ny operation komme på tale. Det er dog ikke i alle tilfælde muligt at operere til et mere tilfredsstillende resultat.