Se hvordan en brystforstørrende operation foregår

Forholdsregler efter operation

Brystforstørrende operation (brystimplantater)

Ved hjælp af indlæggelse af implantater i brysterne opnås ikke blot øget fylde, men i nogle tilfælde også en mere harmonisk facon. På CFR Hospitaler anvender vi kun implantater af høj kvalitet fra Mentor. Mentors implantater er CE -mærkede og er en af de få implantattyper, som er godkendt af et ekspertpanel (FDA) til anvendelse inden for kosmetisk kirurgi også i USA.

SILIKONEIMPLANTATER

Et brystimplantat består af silikonegele, der er omgivet af en tyk elastikskal af silikone med en nubret overflade. Indholdet kan bestå af mere eller mindre tyktflydende silikonegele. Implantaterne kan være runde eller dråbeformede. Moderne implantater holder i mange år – hvor længe kan ikke siges på forhånd, men du kan med rimelighed forvente en holdbarhed på mindst 10 år og formentlig betydelig længere. Du må dog tage med i dine overvejelser, at en eller flere udskiftningsoperationer eventuelt senere kan komme på tale. Selv med de bedste brystimplantater, kan vi ikke love, at de kan holde livsvarigt.

På alle Mentors silikoneimplantater er der livsvarig produktgaranti. Såfremt et implantat går i stykker, får du et nyt implantat. Du skal dog selv betale for operationen. Hvis et implantat går i stykker inden for 10 år, får du desuden 1000 Euro som hjælp til udgifter til operationen.

FØR OPERATIONEN

Før operationen skal du til forundersøgelse hos speciallægen. Her vil lægen undersøge dig og tage mål af dine bryster. Du vil blive informeret om de forskellige typer af brystimplantater, operationen, senfølger og eventuelle komplikationer. Ud fra dine forventninger og lægens anbefalinger vil man planlægge, hvilken implantattype og størrelse, der er bedst egnet til dig. Speciallægen vil vise dig før/efter-billeder af andre patienter, så du kan få et realistisk indtryk af det forventede kosmetiske resultat.

Du er velkommen til at tage en ven eller et familiemedlem med til forundersøgelsen. Der skal gå mindst én uge fra forundersøgelsen til operationen, hvis indgrebet betragtes som udelukkende kosmetisk betinget.

Er du over 45 år gammel eller er genetisk disponeret for brystkræft, bør du få foretaget en mammografiscreening og evt. en ultralydscanning af brysterne senest 14 dage før planlagt operation. Efter en evt. endt ammeperiode skal brysternes størrelse have været konstant i mindst 3 måneder, før operation foretages.

BEDØVELSE

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Læs venligst særskilt vejledning om dette.

OPERATIONEN

Når du møder op, får du anvist en seng af en sygeplejerske. Herefter vil den kirurg, som skal operere dig, komme og hilse på dig, og du får også besøg af en narkoselæge. Der kan gå fra 30 min-1½ time fra ankomst til selve operationen vil blive foretaget.

Selve indlæggelsen af implantaterne kan ske på flere måder. Enten kan de lægges ind via et snit i armhulen, et snit i kanten af brystvorten eller et snit i folden under brysterne. Den sidste metode er den mest brugte, og det er den metode, vi oftest anbefaler.

Når det kommer til selve placeringen af implantaterne, findes der også to muligheder. Enten kan de lægges ind i en lomme foran den store brystmuskel lige bagved kirtelvævet, eller også kan de placeres bag brystmusklen. Såfremt brysterne er slappe og hænger, kan man vælge at lægge implantaterne foran musklen for at undgå et brystløft. Hænger brysterne meget, må du dog regne med, at et løft også kan være nødvendigt. Hvis det er muligt, anbefales det dog, at du får lagt implantaterne ind bag musklen, da du bedre kan blive undersøgt for brystkræft senere.

Operationen varer ca. 1 time.

Under operationen gives antibiotika for at hindre betændelse. For at mindske smerten efter operationen, lægges et lokalbedøvende stof i den lomme, hvor implantatet lægges ind. Såret syes i flere lag og dækkes med plaster. Herover lægges en forbinding.

EFTER OPERATIONEN

De første timer efter operationen vil din hjerterytme, vejrtrækning m.m. blive elektronisk og personligt overvåget. Efter operationen gives yderligere antibiotika.

Du bliver udskrevet samme dag, hvis du har valgt operation uden overnatning, eller næste morgen. Forbindingen fjernes før udskrivelse, og du iføres en BH. Du får desuden udleveret en ekstra BH. Ved udskrivelsen får du også udleveret smertestillende medicin samt kirurgens telefonnummer.

Trådene fjernes på hospitalet efter 1-2 uger. Du skal til kontrol hos kirurgen efter 2-6 måneder. Du bestiller tid til kontrol ved at ringe til CFR Hospitaler. Det anbefales, at du anvender BH nat og dag i 6 uger indtil implantaterne ligesom ”sætter sig”. Brystimplantater påvirker sjældent evnen til at kunne amme.

 

Sport og Motion

Kan genoptages efter 4-6 uger. Undgå dog større skulderbevægelser i 6 uger efter operationen, som f.eks. tennis og brystsvømning.

Sol/solarium

Undgå sol i 2 uger efter operationen. Arrene skal herefter beskyttes i 6 måneder efter operationen med plaster eller BH, hvis du går i sol.

Arbejde

Du skal regne med at tage fri fra arbejde i 1-2 uger efter operationen alt efter, hvor fysisk krævende arbejde du har.

ULRALYDSCANNING OG MAMMOGRAFI

Oftest kan man udføre en diagnostisk god mammografi, såfremt brystimplantaterne ligger bag ved den store brystmuskel. Der vil dog være tilfælde , hvor det ikke er muligt som f.eks. hos kvinder med udtalt kapseldannelse omkring implantaterne og hos kvinder med meget store implantater i forhold til kvindens bryst. Hos kvinder, hvor implantatet er placeret foran musklen, er det ikke muligt at udføre en fuldt tilfredsstillende screeningsmammografi. I meget sjældne tilfælde kan et implantat briste i forbindelse med en mammografi.

Ultralydsscanning af brysterne hos kvinder med brystimplantater er muligt, men undersøgelsen er sværere at tolke, såfremt implantaterne ligger foran musklen

BRYSTERNES BEVÆGELSE

Såfremt brystimplantaterne er placeret bagved den store brystmuskel, kan dette hos nogle patienter bevirke deformitet af brystet, når man bruger sin muskel

SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLIKATIONER

Du vil føle ømhed i brystmusklen i 1-2 uger. Oftest kan silikoneimplantatet ikke føles. Slanke kvinder kan dog altid mærke kanten af implantatet i siden og under brystet, hvilket er uden betydning. Ved faste (dråbeformede) silikoneimplantater vil brystet føles mere fast end et almindeligt bryst.

Ar

Operationen efterlader et ar på 4-5 cm. Arret er permanent, men er oftest lyst og smalt som en streg. Hos enkelte patienter kan arret blive bredere og mørkere pigmenteret. Arret placeres så vidt muligt i folden under brystet, men i enkelte tilfælde kan arret være placeret lidt højere eller lavere.

Føleforstyrrelser

Føleforstyrrelser i brystet og brystvorten forsvinder oftest i løbet af 2-6 måneder, men kan hos enkelte patienter være permanente (under 1 %).

Kapseldannelse

Efter indsættelse af et brystimplantat dannes altid arvæv omkring brystimplantatet. Det er et naturligt led i helingsprocessen. Arvævet kan i sjældne tilfælde skrumpe i en sådan grad, at brystet føles hårdt, hvilket kaldes kapseldannelse. Såfremt kapseldannelsen er generende, kan det være nødvendigt at foretage et nyt kirurgisk indgreb. Skulle du, selvom risikoen er lav (under 1%), være så uheldig at få kapseldannelse, dækker Københavns Privathospital udgifterne til eventuel operation inden for de første 5 år efter, at du har fået indsat implantaterne. I uhyre sjældne tilfælde må man fjerne brystimplantatet, og brystet vil synes mindre end før operationen.

Asymmetri

Mange kvinder har fra naturens hånd asymmetriske bryster. Man stiler under operationen mod at opnå størst mulig symmetri. På trods af dette kan der være risiko for, at man ikke kan opnå fuldstændig symmetri. Det er dog sjældent, at en sådan asymmetri kræver ny operation.

Synlige ujævnheder fra implantatet

I enkelte tilfælde kan implantaterne bule ud i midtlinjen nedadtil eller ud i siden, hvilket især ses efter indlæggelse af meget store implantater.

Symmasti

Yderst sjælden kan man udvikle symmasti, hvilket vil sige ”løftet kavalergang”. Denne komplikation ses ekstremt sjældent, men især hvis implantaterne placeres bagved den store brystmuskel. I ugerne lige efter operationen kan fænomenet ses midlertidigt, især ved indlæggelse af store brystimplantater.

Folder fra implantatet

Hos enkelte kvinder kan der opstå synlige folder fra implantatet. Dette kan i så fald ses ude i siden af brystet, og typisk efter indlæggelse af brystimplantater hos meget slanke kvinder.

Silikoneudslip

Såfremt brystimplantatet går i stykker kan silikoneudslip i større mængde forekomme. Silikonen vil primært lægge sig indenfor den bindevævshinde, som omgiver brystimplantaterne. Såfremt man i længere tid går med et implantat, som er gået i stykker, kan silikonen i sjældne tilfælde sive op i armhulen eller ud i brystkirtelvævet. Det er aldrig videnskabeligt bevist, at silikone kan forårsage bindevævslidelser, kræft eller kroniske sygdomme.

Blodansamling

Blodansamling kan i sjældne tilfælde opstå inden for de første par døgn efter operationen og kan kræve et kirurgisk indgreb. Opstår der en blødning, vil den ofte optræde inden for de første timer efter operationen og ses ved tiltagende hævelse og smerter. Patienten vil da blive kørt på operationsstuen for at få foretaget en lille operation i fuld bedøvelse.

Infektion (betændelse)

Infektion ses uhyre sjældent (under 1 % ). Du bør dog henvende dig, hvis du får feber, rødme, varme eller smerter omkring arvævet. En betændelse kan medføre, at man må fjerne implantatet og først indoperere dem efter ½ år.

Hævelse

I sjældne tilfælde kan der ses hævelse af brystet igennem længere tid, hvilket skyldes øget vævsvæske omkring implantatet (serom). Såfremt dette fortsætter, kan det blive nødvendigt at fjerne implantatet i en periode.

I ekstremt sjældne tilfælde kan hævelse i længere tid omkring et brystimplantat muligvis være relateret til en meget sjælden form for lymfom (ALCL). Der er registreret 340 tilfælde i verdenslitteraturen ud af 5-10 mill. kvinder med brystimplantater. Man behandler denne sygdom ved at fjerne brystimplantatet sammen med den kapsel som omgiver implantatet.

Derfor er det vigtigt at henvende sig såfremt man udvikler udtalt hævelse omkring et brystimplantat mere end et år siden efter man er blevet opereret.

DET FORVENTEDE KOSMETISKE RESULTAT

Lever resultatet ikke op til forventningerne, kan en ny operation komme på tale. Det er dog ikke i alle tilfælde muligt at operere til et mere tilfredsstillende resultat.
Er der noget, du er i tvivl om, så er du altid velkommen til at ringe til CFR Hospitaler eller til den kirurg, som har opereret dig.

Før / efter billeder

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
175cc runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 1 - 175cc - Før 1
Række 1 - 175cc - Før 2

Før

Række 1 - 175 cc - Efter 1 -
Række 1 - 175cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
175 cc runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Før 2
Før 2-1

Før

Efter 2
Efter 2-1

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
200cc runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 2 - 200cc - Før 1
Række 2 - 200cc - Før 2

Før

Række 2 - 200cc - Efter 1
Række 2 - 200 cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
200cc runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 3 - 200cc - Før 1
Række 3 - 200cc - Før 2

Før

Række 3 - 200cc - Efter 1
Række 3 - 200cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
250cc runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 5 - 250cc - Før 1
Række 5 - 250cc - Før 2

Før

Række 5 - 250cc - Efter 1
Række 5 - 250cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
250cc runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 6 - 250cc - Før 1
Række 6 - 250cc - Før 2

Før

Række 6 - 250cc - Efter 1
Række 6 - 250cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
275cc runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 8 - 275cc - Før 1
Række 8 - 275cc - Før 2

Før

Række 8 - 275cc - Efter 1
Række 8 - 275cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
280 cc dråbeformet implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Før 1
Før 1-1

Før

Efter 1
Efter 1-1

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
300 cc runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Før - Front
Før - Side

Før

Efter - Front
Efter - Side

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
300cc runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 10 - 300cc - Før 1
Række 10 - 300cc - Før 2

Før

Række 10 - 300cc - Efter 1
Række 10 - 300cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
300cc runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Før 1
Før 1-1

Før

Efter 1
Række4-Efter2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
300cc runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 11 - 300cc - Før 1
Række 11 - 300cc - Før 2

Før

Række 11 - 300cc - Efter 1
Række 11 - 300cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
290cc dråbeformede implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 9 - 290cc - Før 1
Række 9 - 290cc - Før 2

Før

Række 9 - 290cc - Efter 1
Række 9 - 290cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
300cc runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 12 - 300cc - Før 1
Række 12 - 300cc - Før 2

Før

Række 12 - 300cc - Efter 1
Række 12 - 300cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
315cc dråbeformede implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 13 - 315cc - Før 1
Række 13 - 315cc - Før 2

Før

Række 13 - 315cc - Efter 1
Række 13 - 315cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
315cc dråbeformede implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 14 - 315cc - Før 1
Række 14 - 315cc - Før 2

Før

Række 14 - 315cc - Efter 1
Række 14 - 215cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
325cc runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 15 - 325cc - Før 1
Række 15 - 325cc - Før 2

Før

Række 15 - 325cc - Efter 1
Række 15 - 325cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
330cc dråbeformede implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 16 - 330cc - Før 1
Række 16 - 330cc - Før 2

Før

Række 16 - 330 - Efter 1
Række 16 - 330 - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
350cc runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

IMG_4900
IMG_4904

Før

IMG_8722
IMG_8723

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
350cc runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 17 - 350cc - Før 1
Række 17 - 350cc - Før 2

Før

Række 17 - 350cc - Efter 1
Række 17 - 350cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
355cc dråbeformede implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 18 - 355cc - Før 1
Række 18 - 355cc - Før 2

Før

Række 18 - 355cc - Efter 1
Række 18 - 355cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
355cc dråbeformede implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 19 - 355cc - Før 1
Række 19 - 355cc - Før 2

Før

Række 19 - 355cc - Efter 1
Række 19 - 355cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
375cc runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 20 - 375cc - Før 1
Række 20 - 375cc - Før 2

Før

Række 20 - 375cc - Efter 1
Række 20 - 375cc - Efte r2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
395cc dråbeformede implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 21 - 395cc - Før 1
Række 21 - 395cc - Før 2

Før

Række 21 - 395cc - Efter 1
Række 21 - 395cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation

Bemærkninger:
440cc dråbeformede implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 22 - 400cc - Før 1
Række 22 - 400cc - Før 2

Før

Række 22 - 400cc - Efter 1
Række 22 - 400cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation ved brystløft

Bemærkninger:
175+240 runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 23 - 175+200cc - Før 1
Række 23 - 175+200cc - Før 2

Før

Række 23 - 175+200cc - Efter 1
Række 23 - 175+200cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation ved brystløft

Bemærkninger:
200+275 runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 24 - 200+275cc - Før 1
Række 24 - 200+275cc - Før 2

Før

Række 24 - 200+275cc - Efter 1
Række 24 - 200+275cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation ved brystløft

Bemærkninger:
280cc dråbeformede implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 26 - 200cc - Før 1
Række 26 - 200cc - Før 2

Før

Række 26 - 200cc - Efter 1
Række 26 - 200cc - Efter 2

Efter

Operation:
Brystforstørrende operation ved brystløft

Bemærkninger:
375cc runde implantater

Speciallæge:
Benedikte Thuesen

Række 27 - 375cc - Før 1
Række 27 - 375cc - Før 2

Før

Række 27 - 375cc - Efter 1
Række 27 - 375cc - Efter 2

Efter

Udtalelser

Kæreste Benedicte 🙂
Håber alt er vel hos dig.
Du har for en del år siden givet mig de flotteste bryster,og nu er tiden kommet til min datter ,
Som jeg Idag har booket en konsultation til  brystimplantater.
Glæder mig rigtig meget til at se dig igen
Stort knus herfra
Hej Benedikte
Jeg var inde og tale med dig i dag om en moderat brystforstørrelse. Tak for en rigtig god samtale, det var meget oplysende og jeg glæder mig meget 🙂 
Mvh. 
hej bennedikte 🙂 forresten vil jeg først og frem sige mange tak for mine bryster de virkelig flotte og er meget tilfreds med forløbet.
mange hilser Pernille 
Hej Benedikte
Tak for en meget behagelig konsultation i dag, jeg er simpelthen så glad for mine nye fine bryster.
 
Hej Benedikte
Tak for et behageligt møde med dig igår, er meget glad for den stadigvæk så gode behandling jeg får selv efter endt operation.
Varme hilsner / Warm regards Katrine
Kære Benedikte
Tak for det pæne resultat. Du er fantastisk dygtig.
Bedste hilsner og god jul.